Case Study : GGD Hollands Noorden

GGD Hollands Noorden is de gemeentelijke gezondheidsdienst voor 17 gemeenten in het noorden van de provincie Noord-Holland. In de regio wonen ruim 648.000 inwoners. Voor de gemeenten bewaken, beschermen en bevorderen zij de gezondheid en veiligheid van alle inwoners in Noord-Holland Noord.

 

Klantcontact is veelal cruciaal

In de gezondheidszorg is snel en adequaat handelen noodzakelijk. In veel gevallen is directe actie nodig. Dat geldt zeker voor het direct openstellen van extra telefonielijnen bij calamiteiten, denk aan huiselijk geweld, kindermishandeling, brand, infectieziekten, etc, waarbij openingstijden wellicht afwijken van de standaard. In dit soort gevallen kan niemand wachten. De wens was dan ook een applicatie dat zelf eenvoudig aanpasbaar is.

We zijn zeer tevreden met de storm-applicatie, makkelijk inzetbaar en eenvoudig aan te passen zonder dat daar veel kosten aan verbonden zijn. De ondersteuning die vanuit Content Guru geleverd wordt, wordt als prettig ervaren.

Regie in eigen handen

Gezien de urgente dienstverlening en het snel kunnen op- en afschalen van agents en telefonielijnen, maakt de GGD al enige tijd gebruik van storm Cloud Contact Center. Hiermee kunnen zij bij een calamiteit snel schakelen en het heft in eigen handen nemen. Hierdoor kan GGD Hollands Noorden voor zowel de klant als voor de interne medewerker snel en adequaat bereikbaar zijn, doordat de telefoontjes nu altijd worden aangeboden aan een beschikbare agent. Er wordt efficiënter gewerkt omdat agenten beter ingepland kunnen worden. Tenslotte hebben ze met de uitgebreide historische en actuele rapportages inzage in het belgedrag.

Download hier de klantcase